goldrick - Linen Dish Cloth | 100% Linen 亞麻家事布

NT$ 450.00


  • 零塑膠且可重複使用許久
  • 合格認證的亞麻
  • 立陶宛製
  • 33X24cm
  • 布料本身紋理很明顯,很適合當抹布使用方便帶走髒污
  • 可進洗衣機清洗